POLISI PEMULANGAN

Momentum Internet Sdn. Bhd. meminta maaf sekiranya item diterima pelanggan telah rosak. Tidak ada pulangan wang yang boleh dikembalikan. Antara cara-cara dan langkah-langkah pemulangan item adalah seperti berikut :

  1. Hantarkan emel dengan maklumat nama, alamat, nombor telefon, nombor kad pengenalan pelanggan, serta gambar item yang rosak kepada order@momentuminternet.com dengan kadar segera.
  2. Penggantian item mesti dimaklumkan dalam tempoh 3 hari setelah pelanggan menerima item yang rosak / tidak betul.
  3. Tiada pengembalian wang, hanya penukaran item yang akan dilakukan.
  4. Pelanggan hanya dapat meminta pertukaran dengan item yang hanya tersedia ada dengan nilai yang sama atau lebih rendah (jumlah baki tidak dipulangkan). Pelanggan boleh menukar dengan item yang lebih tinggi nilainya tetapi perlu menambah sejumlah wang.
  5. Item yang hendak dipulangkan mestilah di dalam kondisi asal.
  6. Pelanggan perlu menghantar gambar item yang rosak. Setelah pihak Momentum Internet Sdn. Bhd. menerima item tersebut, pemeriksaan akan dibuat.
  7. Penggantian item hanya dilaksanakan selepas menerima item yang rosak daripada pihak pelanggan.